Araztegietan tratatutako uren berrerabilpena sustatzeko euskal industrian elkarlanean arituko dira ACLIMA eta URA

0
urku

Aclima-Basque Environment Cluster eta URA elkarlanean arituko dira hondakin-uren araztegietan (HUAetan) tratatutako saneamendu-uren berrerabilera sustatzeko euskal industrian. Konpromiso hori hartu dute bi erakundeek gaur sinatu berri duten hitzarmenean: “EAEko industrian hondakin-uren araztegietako efluenteak berrerabiltzea sustatzeko ekintza-planean” jasotako jarduerak gauzatzeko.

Hitzarmen horren helburua da ur-kudeatzaileei eta herrialdeko enpresei jardunbide zehatzak ikusaraztea eta proposatzea, ureztatutako urak industria-prozesuetan erabili ahal izan daitezen baldintza seguru, praktiko eta errentagarrietan.

Hitzarmenak atariko fase bat aurreikusten du, EAEn lehengoratutako ur horren eskaintza eta eskari potentziala identifikatzeko eta ezaugarritzeko. Era berean, Europako eremuan dauden benetako berrerabilpen-teknologiak eta -esperientziak aztertuko dira. Ondoren, teknikoki eta ekonomikoki lehengoratutako urak berrerabiltzea bideragarria den kasu eta aukerak zehaztuko dira. Azkenik, egitasmoaren emaitzak zabalduko dira eta efluenteak berrerabiltzeko aukerari buruz sentsibilizatuko da, ingurune urtarretik ur-hartze berrien ordez.

Alde  bakoitzaren konpromisoei dagokienez: URAk gehienez 200.000 € mahaigaineratuko ditu hitzarmena indarrean dagoen bitartean (2020-2022). Proiektuak irauten duen bitartean, URAk horri buruz duen informazioa eta dokumentazioa emango dio Aclimari, jarduketa posibleen ildo orokorrak zehaztuko ditu, informazioa aztertzen eta txostenak egiten lagunduko du, eta sortzen diren txostenen emaitzak balioztatuko ditu, besteak beste.

Bestalde, Aclimak lehen aipatutako helburuak lortzeko Jarduera Plana gauzatuko du, Agentziaren zuzendaritza teknikoaren pean, adostutako faseak eta epeak kontuan hartuta.