Udalak Anoeta Estadioaren ingurua berrurbanizatzeko proiektua onartu du

0

Tokiko Gobernu Batzordeak onartu du Anoetako Estadioaren ingurua berrurbanizatzeko proiektua. Honek 2 fase eta 4 azpifasetan gauzatuko da, 6.798.160 euroko erabateko aurrekontuarekin.

Eneko Goia alkateak azpimarratu duenez, inguruko herritarrek eta erabiltzaileek asko eskatu duten jarduera da, estadioaren birmoldaketa bukatzera datorrena, nahiz eta hainbat fase eta epetan egingo den, eremu horretan aurreikusitako hurrengo jarduketekin koordinatuta.

Proiektua bi fasetan banatu da. Lehenengo faseak (5.953.237 euro) egin beharreko ia obra guztia hartzen du, eta estadioa inguratzen duen oinezkoentzako ingurunea da haren aplikazio eremua. 2. fasea (844.921 euro eta 3 hilabeteko egikaritze epea) skatepark-ari lotutako eremua da.

Lehenengo fasea, gainera, 4 azpifasetan banatzen da:

1.1 – Ekialdeko Gunea

  • (Anoeta pasealekua 30 – 22 gutxi gorabehera): 1.202.213 eta 6 hilabeteko egikaritze epea

1.2 – Hegoaldeko Gunea

  • (Anoeta pasealekua 22 – 3 gutxi gorabehera): 958.869 eta 6 hilabeteko egikaritze epea

1.3 – Mendebaldeko Gunea

  • (Anoeta pasealekua 3 – 6 gutxi gorabehera): 1.934.084 eta 12 hilabeteko egikaritze epea

1.4 – Iparraldeko Gunea

  (Anoeta pasealekua 6 – 30 gutxi gorabehera): 1.858.071 eta 12 hilabeteko egikaritze epea

Lan horiek ingurunean laster egingo diren beste bi jarduketekin koordinatuak egongo dira. Horrela, 1.4 fasea ETSk Iparraldeko Gunean Topoaren bigarren sarrera bat egiteko egingo duen obraren mende dago, eta 1.3 fasea Miniestadioa hobetzeko obraren mende.

2. fasean, alde batetik, 65 urtetik gorako pertsonentzako parkea eta skatepark delakoa leku berean mantentzen dira, nahiz eta azken horren neurriak doitu egin diren estadioaren aztarna handitu delako eta oinezkoentzako pasabidea oztoporik gabe bermatu behar delako.

1. fasean aurreikusitako aldaketa esanguratsuenei dagokienez, honako hauek daude:

  • – Estadioaren inguruan dauden berdeguneak berrantolatzea, Hegoaldeko gunekoak murriztuz eta Iparraldekoan parterre berriak sartuz.

– Mendebaldeko bidearen oinplanoa eta altxaera aldatzea, estadioaren ipar-ekialdean, hau da, Atano frontoiaren parean dagoen ibilgailuentzako aparkalekuaren ondoan.

– Mugikortasunari dagokionez, gaur egun bertara iristen diren (bata Errondo pasealekutik eta bestea Madril hiribidetik eta Zorroaga pasealekutik) bi bidegorrien lotura iparraldera proiektatzeaz gain, bidegorri hori estadioaren ekialdetik luzatzea erabaki da, Miniestadioaren parean jarduteko eremuaren amaierara iritsi arte. Horretarako, Topoaren geltokiaren iparraldean aldaketa bat egingo da, hau da, autobusak eta taxiak gelditzeko bidea kenduko da espaloia handitzeko. Autobusaren geltokiak bere horretan jarraitzen du, eta Errondo pasealekuko eskuineko bidean geldituko da. Taxi geltokia Anoeta pasealekuarekiko elkargunearen aurreko lineako aparkaleku zatira lekualdatuko da.

Bidegorriarekiko ia paraleloa den trazaduran, oinezkoen ibilbide irisgarria seinaleztatzen da, zerrenda duela. Zerrenda hori Topoaren estazioan jaiotzen da eta Miniestadioaren parean amaitzen da. Errondo pasealekuan, Begiristain doktorearen pasealekuan eta Anoeta pasealekuan dauden zebrabideak lotzen ditu. Aipatutako Anoeta pasealekuko hiru zebrabideak gaineko pasabide bihurtzen dira.

 

Zoladura konpontzea

Tokiko Gobernu Batzordeak onartu du Hobetu ABEEari esleitutako hiriko kale eta bideetako zoladurak konpondu, berritu eta mantentzeko zerbitzuen kontratuaren seigarren aldaketa, eta honako lan hauek esleitu dizkio, 378.750 euroko aurrekontuarekin:

 • Bizkaia pasealekuko espaloia berritzea, 73.421 euroko aurrekontuarekin eta 6 asteko egikaritze epearekin.
 • Errotazar bidean galtzadako zoladura konpontzea, 63.973 euroko aurrekontuarekin eta 3 asteko egikaritze epearekin.
 • Saguesen mendi hegala egonkortzea, 241.354 euroko aurrekontuarekin eta 6 asteko egikaritze epearekin.

 

IZAN Eraikina

Gobernu Batzordeak behin betiko onartu du Realaren kirol instalazioetan (Zubieta XXI) IZAN Eraikina handitzeko Xehetasun Azterlana.

Xehetasun Azterlanaren xedea IZAN Eraikina handitzea da, Z7 zelaiaren izkinetako batean dagoen eraikuntza bolumena osatzen duen atal bat antolatuz, gaur egun aparkaleku bat dagoen mendebalderako espazioa aprobetxatuz.

2022/05/03-an argitaratua