Indarrean sartu da Euskadiko kontsumitzaileen estatutu berria

0

Euskadiko kontsumitzaileen estatutu berria indarrean sartu da, eta araua gizartearen bilakaerara egokitzea eta kontsumitzaileak gehiago babestea dakar.

Eusko Legebiltzarrak onartutako arau berriak ahalmena ematen dio Kontsumobideri, Kontsumoko Euskal Institutuari, enpresek kontsumitzaileei ordaina emateko eta zerbitzu txar edo jardunbide txar batengatik kobratutakoa itzultzeko.

Beste berrikuntza garrantzitsu bat pertsona kalteberenen babesarekin lotuta dago. Horrela, etxez etxeko salmentak erregulazio zorrotza du gaurtik aurrera. Kontsumitzaileak egingo den salmentaren berri badu eta salmenta hori gutxienez 48 ordu lehenago idatziz baimendu badu bakarrik izango da posible. Gainera, enpresei dagokie kontsumitzaileak behar bezala emandako baimena dutela frogatzea.

Iraunkortasunaren esparruan, ostalaritzak kontsumitu gabeko produktuak etxera eramateko aukera erraztu eta jakinarazi behar du, edo iturriko ura doan emateko betebeharra indartu behar du.

Kontsumobideren ikuskaritza-funtzioa eta kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko erreferentziazko erakunde gisa duen funtzioa ere indartu dira. Ikuskapenak egiteko ardura duten pertsonak ez dira behartuta egongo ikuskatzaile gisa identifikatzera, eta horrek merkatua kontrolatzeko funtzioa indartzen du. Azkenik, araua indarrean sartzen denetik, Kontsumoko Euskal Institutuak ahalmena du enpresa arau-hausleen eta zehatuen izenak eta erreklamazio errepikakorrak jendaurrean jakinarazteko. Hori tresna gehigarria da kontsumoaren prebentzioan.