Donostiako eta Lasarte-Oriako plana onartu da hirugarren sektoreko lurzatia antolatzeko

0

Tokiko Gobernu Batzordeak behin betiko onartu du Lasarte-Oria eta Donostia udalerriak Lasarte-Oriako Teresategi eta Errekalde eremuei eta Donostiako HAPOko Bide Sistema Orokorrari dagokien Bateragarri egiteko Plana.

“Bateragarri egiteko Planaren” helburua, lursail handi bat antolatu behar da, non, azken batean, zati batean nahiz osorik gauzatu ahal baitaiteke Udalak nahitaez eman beharreko ehunekoa, hori guztia Lasarte-Oriako udalerrian.

Egungo antolamendu-proposamenaren eragin zuzenak, hasiera batean, Coca-Colaren eraikineko enpresaren alboari eta indarrean dagoen plan partzialean sartuta dagoen INCHAUSTI altzarien alboko bideari bakarrik eragingo lioke.